GRUNDUTBILDNING S-HLR VUXEN eller S-HLR BARN

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Förkunskaper som erfordras

Om kursen

HLR för Sjukvårdspersonal

Under utbildningen lär du dig HLR med en till tre-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på vårdutbildningar.

Vårdstuderande kan kombinera kurserna S-HLR Vuxen med HLR-Barn under samma utbildningstillfälle för att spara tid.

Vi har även kurser för blivande instruktörer och huvudinstruktörer då är inriktningen mot barn och vuxen.

Nivåer

Vi utbildar i alla tre utbildningsnivåer. Grundutbildning, instruktörsutbildning och huvudinstruktörsutbildning.

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR vuxen

Prisförslag

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!