Öppna utbildningar

Vi har även ”öppna utbildningar” i Stockholm för företag, skolor, förskolor och enskilda personer. Våra öppna kurser uppdateras löpande med fler kurstillfällen.
Få kunskap/verktyg i att få folk att våga och agera oavsett förhållanden.

Utbildningsformer

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!