Våra kurser inom första hjälpen & HLR

Vi erbjuder allt från grundläggande kurser inom HLR och Första hjälpen till mer avancerade kurser för insatspersonal. All information och möjligheten att boka utbildning hittar ni här på sidan. Läs mer nedan om respektive utbildning.

Hjärt och lungräddning (HLR)

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt.

Första hjälpen & HLR

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp, stoppa blödning och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt.

Första hjälpen & HLR på Barn

Vad gör du om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller ramlar i trappan och blir medvetslöst? Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn.

HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Öppna utbildningar

Vi har även ”öppna utbildningar” i Stockholm för företag, skolor, förskolor och enskilda personer. Våra öppna kurser uppdateras löpande med fler kurstillfällen.

Instruktörsutbildning - För att utbilda själv

Vi har huvudinstruktörer i S-HLR & HLR Barn & Vuxen, D-HLR, Första hjälpen, certifierade av HLR-Rådet.

Brandfarliga - och Heta arbeten (SBA)

Prisförslag eller frågor?

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!