HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Om kursen

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Största delen i utbildningen är praktisk träning.

Efter kursen ska alla deltagare kunna

Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning

HLR och första hjälpen för insatspersonal

För insatspersonal, som poliser, brandmän, och räddningstjänst, är första hjälpen och hjärt och lungräddning (HLR) avgörande kompetenser för att hantera nödsituationer och olyckor. Dessa färdigheter blir livräddande verktyg när dessa yrkesgrupper möter akuta situationer i sitt dagliga arbete.

Första hjälpen för insatspersonal innebär snabb och effektiv vård för att stabilisera skadade personer innan professionell medicinsk hjälp anländer. Det kan inkludera att stoppa blödningar, administrera hjärt och lungräddning och hantera chocktillstånd.

HLR för insatspersonal omfattar avancerade tekniker för att hantera situationer där någon har upphört att andas eller hjärtat har stannat. Det inkluderar användning av automatiska externa defibrillatorer (AED) och specialiserade protokoll för att hantera nödsituationer på ett professionellt sätt.

Utbildningar i första hjälpen och HLR för insatspersonal fokuserar på att skapa snabbt agerande, ökad kunskap om avancerade livräddningstekniker och att säkerställa att insatspersonal är väl rustade för att hantera olika nödsituationer. Dessa färdigheter blir kritiska verktyg för att upprätthålla säkerhet och minimera risker i en mångfald av krissituationer.

Prisförslag

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!