HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Om kursen

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Största delen i utbildningen är praktisk träning.

Efter kursen ska alla deltagare kunna

Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning

Prisförslag

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!