Hjärt och lungräddning (HLR)

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt.

Om kursen

Grundregeln L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock – Cirkulationssvikt) är utgångspunkten för vår hjärt- lungräddningutbildning. Vi går igenom den prioriteringsordning som är fastställd för att säkra både dig och den skadade. Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar och luftvägsstopp (främmande föremål i halsen). Deltagaren får dessutom lära sig hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge.

Efter kursen ska alla deltagare kunna

Samtliga deltagare får ett certifikat

efter aktivt deltagande på HLR-teamets hjärt- lungräddningutbildning som intygar att man kan identifiera akuta hjärtstopp och har kunskap om hur man ska hantera detta. Detta certifikat finns även med inriktning mot barn.

Prisförslag

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!