Hjärt och lungräddning (HLR)

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt.

Om kursen

Grundregeln L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock – Cirkulationssvikt) är utgångspunkten för vår hjärt- lungräddningutbildning. Vi går igenom den prioriteringsordning som är fastställd för att säkra både dig och den skadade. Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar och luftvägsstopp (främmande föremål i halsen). Deltagaren får dessutom lära sig hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge.

Efter kursen ska alla deltagare kunna

Samtliga deltagare får ett certifikat

efter aktivt deltagande på HLR-teamets hjärt- lungräddningutbildning som intygar att man kan identifiera akuta hjärtstopp och har kunskap om hur man ska hantera detta. Detta certifikat finns även med inriktning mot barn.

Vad är hjärt och lungräddning (HLR)?

Hjärt och lungräddning (HLR) är en livräddande procedur som används vid akuta situationer, särskilt när en person har upphört att andas eller hjärtat har stannat. Målet med HLR är att återställa blodcirkulationen och syresättningen i kroppen för att minimera risken för hjärnskador och öka chanserna till överlevnad.

Proceduren innefattar en kombination av bröstkompressioner och konstgjord andning för att simulera hjärtats pumpande och lungornas syresättande funktion. Genom att trycka på bröstet skapas blodflöde, medan konstgjord andning tillför syre till lungorna. Hjärt och lungräddning kan utföras av vittnen till en nödsituation innan professionell medicinsk hjälp anländer.

Att kunna utföra HLR är en livsviktig kunskap och kan vara avgörande för att rädda liv. Utbildningar i HLR betonar korrekt teknik, snabb respons och nödvändiga steg för att hantera en person i hjärtstopp. Hjärt och lungräddning är en del av den grundläggande första hjälpen och är en färdighet som kan vara ovärderlig i nödsituationer. Att sprida medvetenhet och kunskap om HLR i samhället kan öka chanserna att rädda liv och främja säkerhet och beredskap.

Prisförslag

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!