HLR-Teamet är en helhetsleverantör inom HLR, första hjälpen & hjärtstartare.

Lång erfarenhet inom

första hjälpen, Hjärt- lungräddning (HLR) med hjärtstartare och med inriktning barn och vuxna.

Vi utbildar instruktörer och huvudinstruktörer basal HLR upp till S-HLR som vill undervisa andra inom dessa livsviktiga kunskapsområden. Vi erbjuder även brandutbildningar inom heta- och brandfarliga arbeten för alla målgrupper.

Vi vänder oss till alla

t ex föreningar, företag, myndigheter och privatpersoner. Instruktörerna är godkända av Svenska Röda Korset och/eller HLR-rådet. Våra instruktörer har gedigen erfarenhet och har utbildat tusentals deltagare genom åren runt om i Sverige.

Hjärt och lungräddning

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt.

Första hjälpen & HLR

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp, stoppa blödning och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt.

HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Vi erbjuder även S-HLR barn och vuxen upp till HI, kontakta oss för mer information.

Ditt ärende är inskickat

Vi kommer återkoppla till dig så fort som möjligt!