D-HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

GRUNDUTBILDNING I D-HLR

 • Förkunskap krävs

 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

 • Inläst kursbok D-HLR.

 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp.

 • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR

 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.

 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

 • Veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm och tidig HLR.

 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik samt använda andningsmask.

 • Behandla en person med hjärtstopp.

 • Behandla en person med luftvägsstopp utifrån.

 • Förstå vikten av regelbunden träning.

 • HLR-rådets riktlinjer.

Anmälan till kurs

Kurser - För någon annans skull

Hjärt- lungräddning, Första hjälpen, Första hjälpen och HLR-Vuxen, Första hjälpen och HLR - Inriktning Barn, D-HLR & STB (Stop The Bleed)

Instruktörsutbildning - För att utbilda själv

Vi har huvudinstruktörer i HLR Barn & Vuxen, D-HLR, Första hjälpen, certifierade av HLR-Rådet

Vi erbjuder även SBA, brandfarliga - och Heta arbeten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få våra uppdateringar