Hjärt- lungräddning

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar och luftvägsstopp (främmande föremål i halsen). Deltagaren får dessutom lära sig hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge. Samtliga deltagare får ett certifikat efter genomförd utbildning. Finns även med inriktning mot barn.

1,5 - 2 timmar

 • Larma 112

 • Medvetandekontroll

 • Andningskontroll

 • Stabilt sidoläge

 • HLR med praktiska övningar

 • Hjärtstartare med praktiska övningar

 • Livräddning vid luftvägsstopp

Första hjälpen och hjärt-
lungräddning

Under utbildningen lär sig deltagaren hur man identifierar ett plötsligt hjärtstopp och hur man gör kompressioner och inblåsningar (HLR) samt hur man känner igen symptomen vid hjärtinfarkt. Vi går också igenom hur en hjärtstartare fungerar och luftvägsstopp (främmande föremål i halsen). Deltagaren får dessutom lära sig hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge. Samtliga deltagare får ett certifikat efter genomförd utbildning. Finns även med inriktning mot barn.

3 eller 6 timmar

 • Inga förkunskaper krävs

 • Kunna kontrollera livstecken

 • Kunna skapa öppen luftväg

 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Kunna larma

 • Kunna utföra hjärt-lungräddning

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 • Kunna förebygga cirkulationssvikt

 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning

 • Kunna utföra en huvud- till tå-undersökning

 • Känna till hur man kan förebygga olycksfall och fallolyckor

 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

 • Känna till hur man kan vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Första hjälpen och hjärt-lungräddning på barn

Vad gör du om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller ramlar i trappan och blir medvetslöst? Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, och kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Total tidsåtgång: 3 eller 6 tim.

 • Inga förkunskaper krävs

 • Förebygga olycksfall.

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt).

 • Kontroll av livstecken.

 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge.

 • Larma.

 • Utföra hjärt-lungräddning.

 • Åtgärder vid luftvägsstopp.

 • Stoppa blödning.

 • Förebygga cirkulationssvikt.

 • Organisera och handla på en olycksplats.

 • Grunder i psykologisk första hjälp.

 • Första hjälpen vid sår- och brännskador.

 • Första hjälpen vid förgiftningar.

D-HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

GRUNDUTBILDNING I D-HLR

 • Förkunskap krävs

 • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat.

 • Inläst kursbok D-HLR.

 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp.

 • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR

 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.

 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

 • Veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm och tidig HLR.

 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik samt använda andningsmask.

 • Behandla en person med hjärtstopp.

 • Behandla en person med luftvägsstopp utifrån.

 • Förstå vikten av regelbunden träning.

 • HLR-rådets riktlinjer.

Anmälan till kurs

Öppna utbildningar

Vi har även ”öppna utbildningar” i Stockholm för företag, skolor, förskolor och enskilda personer. Våra öppna kurser uppdateras löpande med fler kurstillfällen.
Få kunskap/verktyg i att få folk att våga och agera oavsett förhållanden.

Utbildningsformer:

 • Digitalt via Zoom

 • Fysiska kurstillfällen

 • Enskilt eller grupp

Kurser - För någon annans skull

Hjärt - lungräddning, Första hjälpen, Första hjälpen och HLR-Vuxen, Första hjälpen och HLR- Inriktning Barn & D-HLR

Instruktörsutbildning - För att utbilda själv

Vi har huvudinstruktörer i HLR Barn & Vuxen, D-HLR, Första hjälpen, certifierade av HLR-Rådet

Vi erbjuder även SBA, brandfarliga - och Heta arbeten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få våra uppdateringar